offer search check close zoom marker play cart sign-out phone calendar pdf arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up min ot plus Ga naar content
Menu Bel ons

Luchtingssystemen


Kassen worden steeds groter. Evenredig hieraan neemt de behoefte aan optimale luchting toe. Goede luchting (of luchtdichtheid) is niet alleen belangrijk voor een gelijkmatig klimaat inde kas, het vergroot ook de mogelijkheden van de teler. Snelder levert al jaren uitlopende luchtmechanieken voor alle gangbare kassen. We berekenen ons luchtmechaniek met behulp van een in samenwerking met TNO ontwikkeld berekeningsprogramma. Zo kunt U er zeker van zijn dat onze opdrukkers, volautomatisch geproduceerd van aluminium of staal, garant staan voor een hermetische afsluiting van de luchtramen. De opdrukkers van Snelder voldoen altijd aan norm NEN 3859 voor de kassenbouw.

Door het afschot in de kas en de langere raamketens hebben luchtramen de neiging naar één kant te gaan liggen. Hierdoor schuiven de opdrukkers in het verzamelpunt in de klembeugel ook naar één kant. Resultaat: torsie op de trek-/duwbuis en extra belasting voor de tandheugels. Om dit probleem tegen te gaan heeft Snelder het stabiliserende AK-blok ontwikkeld. Het AK-blok wordt met behulp van een extra brede aluminium klembeugel tussen de opdrukkers gemonteerd en zorgt voor de noodzakelijke extra stabiliteit. Torderen van de trek-/duwbuis en overbodige slijtage van de tandheugels en aandrijving wordt hierdoor voorkomen.

Snelder garandeert constante kwaliteit voor de aandrijfassen voor luchtingsystemen. De assen worden volautomatisch gelast waarbij we verschillende types kettingwielen en ook las/schuifkoppelingen gebruiken. Snelder levert complete luchtingsystemen, inclusief motorreductoren en accessoires van diverse fabrikanten.

 


 

Types: Luchting

Bij kopgevelluchting ontbreekt de tralieligger waardoor de opdrukkers op een andere manier ondersteund moeten worden. De oplossing hiervoor is een zwevende C-ligger die d.m.v. een liggerpoot aan de goot wordt bevestigd. Snelder heeft speciale, compacte railmechaniekhuizen die in de C-ligger worden gemonteerd. Deze constructie is uiterst compact en neemt weinig licht weg uit de kas.
In de zogeheten Venlo-kassen is railluchting op dit moment het meest toegepaste systeem. Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van een bewegende trek-/duwbuis, die via opdrukstangen verbonden is met de luchtramen. Voor dit spantrail-systeem leveren we railmechaniekhuizen
met zelfsmerende diabolorollen voor diverse spantmaten. Het om de tralie geklemde railmechaniekhuis zorgt voor een stabiele geleiding van de verzinkte trek-/ duwbuis.
Bij dit type railmechaniek worden twee trek-/duwbuizen boven elkaar op het spant geplaatst. De buizen bedienen ieder één van de tegenover elkaar geplaatste doorlopende luchtramen. Bij dit systeem lopen de opdrukkers rakelings langs elkaar en ze dienen dan ook uiterst nauwkeurig te worden gedimensioneerd. Hiervoor gebruiken we een 3D-simulatie. Zo kunnen we snel en accuraat het vrijlopen van de dekramen bekijken. Voor optimale stabiliteit monteren we de opdrukkers aan de trek-/duwbuis met behulp van een AK-blok en een zware aluminium buisklem.
Het schommelluchtsysteem is één van de oudste, nog in gebruik zijnde, systemen. Het principe van het schommelsysteem is dat de luchtramen zich niet, zoals bij het railluchtsysteem, boven het spant bevinden, maar midden in een vak. De luchtramen worden geopend d.m.v. nokopdrukkers, raamopdrukkers en een aan de opdrukkers gemonteerde trek-/duwbuis die bij het openen c.q. sluiten een schommelbeweging maakt.

Bij dit systeem is enige tolerantie bij het beglazen toegestaan, omdat de trek-/duwbuis mogelijke uitlijnverschillen van de luchtramen compenseert.
Ook bij dit type luchtingsysteem kunnen twee dekhelften onafhankelijk van elkaar worden geopend en liggen de beide trek-/duwbuizen boven elkaar. Bij cabrioluchting sluiten de ramen echter in de nok, dit in tegenstelling tot normale luchting dat in de nok scharniert. Voor een goede stabiliteit zijn de opdrukkers bij dit type luchting meestal van verzinkt staal.

De aandrijving voor cabrioluchting is gelijk aan die van dubbel doorlopende luchting, inclusief DDL-railmechanieken en AK-blok.

Klanten over het systeem

Snel.., Sneller..., Snelder!!!
Snelder?